Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:02:46

Artikel 33 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Status

I april 2023 återkallades förslaget.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102820