Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:06:30

Artikel 33 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Status

I mars 2024 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till ändring av metoden för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering (aFRR).

Ei kommer nu, tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter, analysera förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet september 2024.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av metod för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet avseende aFRR Pdf, 207.8 kB. (engelska)

Acer:s beslut om gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet Pdf, 306.6 kB. (engelska)

Metod för gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet Länk till annan webbplats. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

Pågående ärenden
2024–102073

Avslutade ärenden
2018–102455