Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:41:27

Artikel 30 Prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser

Status

I januari 2020 beslutade Acer om en metod för att fastställa priser för balansenergi som är en följd av aktiveringen av bud på balansenergi för processen för frekvensåterställning.

Acer:s beslut om en metod för att fastställa priser för balansenergi som är en följd av aktiveringen av bud på balansenergi för processen för frekvensåterställning Länk till annan webbplats. (engelska)

Metod för att fastställa priser för balansenergi som är en följd av aktiveringen av bud på balansenergi för processen för frekvensåterställning Länk till annan webbplats. (engelska)

Frågor

Har ni frågor om ärendet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100273