Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:06:32

Artikel 29 Aktivering av bud på balansenergi från den gemensamma rangordningslistan

Status

I juli 2020 godkände Acer förslaget.

Acer:s beslut och godkänd metod hittar du på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats.(informationen är på engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–100272