Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-13 01:15:18

Artikel 22 Ändring av europeiska plattformen för nettning av obalanser

Status

I september 2022 godkände Acer förslaget.

Acers beslut om ändring av genomföranderam för en europeisk plattform för nettning av obalanser Länk till annan webbplats. (engelska)

Ändring av genomföranderam för en europeisk plattform för nettning av obalanser Länk till annan webbplats. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–101883