Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:44:36

Artikel 21 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Status

I januari 2020 godkände Acer förslaget.

Acer:s beslut och tillhörande dokument hittar på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats.(informationen är på engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-103384