Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:06:29

Artikel 21 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering