Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:18:30

Artikel 20 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Status

I januari 2020 godkände Acer förslaget.

Acer:s beslut och tillhörande dokument hittar du på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats.(informationen är på engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-103383