Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:42:48

Artikel 12(3) Ansökan om undantag från publicering av information om enskilda bud

Status

I november 2021 godkände Ei förslaget.

Ei:s beslut 2020-1032015 Prövning av ansökan om undantag från publicering av information om enskilda bud på balansmarknaden Pdf, 210 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-103215