Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 16:47:55

Textversion av filmen Ei på fyra minuter - film

Här kan du ta del av transkribering av filmen Ei på fyra minuter.

Hej, jag gissar att du är här idag för att lära dig mer om oss och vad vi jobbar med? För då har du nämligen kommit helt rätt.

Till att börja med kan det vara bra att sätta vårt uppdrag, som ju är att arbeta för väl fungerande energimarknader, i ett sammanhang.

Som du säkert vet så pågår det en stor energiomställning just nu.

Energisystemen ska ställas om till det som kallas ren energi, det vill säga energi som genereras utan koldioxidutsläpp.

Det ställer krav på såväl ny teknik som nya tjänster men också på att reglerna på energimarknaderna ger rätt förutsättningar.

Och här spelar vi på Energimarknadsinspektionen något av en nyckelroll.

Om du tänker på energimarknaderna som en stor spelplan så är det vi som ser till att spelreglerna följs.

Men i vårt uppdrag ryms mycket mer än så. Vi är faktiskt också högst delaktiga och drivande i att utveckla reglerna. I första hand för våra svenska marknader förstås men också på europeisk nivå. Låt oss titta lite mer på våra fyra huvudsakliga verksamhetsområden.

En viktig del i vårt arbete är att bedriva tillsyn över el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna och att pröva och fatta väl avvägda beslut. Det är till exempel upp till oss att besluta om det som kallas nätföretagens intäktsramar. Det innebär att vi sätter ett högsta tak för företagens kostnader och intäkter. Samtidigt ska vi väga in det faktum att vi som konsumenter ska få en rimlig avgift. En komplex uppgift som du förstår.

Inom området tillsyn ryms också att vi granskar elnätsföretagens leveranskvalitet, att vi övervakar den gränsöverskridande handeln med el och gas och att vi granskar elhandelsföretagen så att de följer de lagar och regler som gäller oss som konsumenter.

Inom det område som brukar gå under namnet regelutveckling bidrar vi till spelplanen genom att komma med förslag till lagändringar och åtgärder som syftar till att utveckla energimarknadernas funktion. Och det är inte bara i Sverige, utan vår uppgift är även att bidra till regelutvecklingen inom Norden och EU.

Vårt tredje verksamhetsområde handlar om att pröva och ge tillstånd för nya el- och gasnätsledningar. Om du har stött på oss i något sammanhang, kan det mycket väl vara i ett av våra så kallade koncessionsärenden. Det fungerar förenklat så att vi får en ansökan från något nätföretag om att få bygga en kraftledning. Ansökan prövar vi sedan mot ellagen och miljöbalken och väger olika intressen mot varandra. En ledning påverkar många, inte minst miljön runtomkring. Därefter fattar vi beslut om att företaget ska få bygga ledningen eller inte.

Slutligen har vi området konsumentinformation, där vårt uppdrag är att stärka din, min och alla andra konsumenters ställning på energimarknaderna. Det gör vi bland annat genom att sprida information och genom elpriskollen.se – Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal.

Så trots att Energimarknadsinspektionen kanske varken är den största eller mest välkända myndigheten, har vi en stor roll på den samhällsviktiga energimarknaden och i energiomställningen. Inte bara i Sverige utan även i Europa.

Och vi är en relativt ung myndighet, sedan starten 2008 har vi hela tiden växt och vi arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.

Våra medarbetares kompetens och engagemang är det allra viktigaste för oss för att vi ska klara även morgondagens utmaningar.