Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 22:41:13

Yttrande Ytterligare steg för ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet

Klimat- och näringslivsdepartementet