Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-22 01:56:58

Yttrande Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (SOU 2023:45)