Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:45:22

Yttrande Kommissionens meddelande om EU:s kommande klimatmål för 2040 (COM (2024) 63) och kommissionens meddelande om industriell koldioxidförvaltning (COM (2024) 62)