Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-05 16:22:13

Yttrande Utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys

Miljö- och Energidepartementet