Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:09:34

Yttrande Utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys

Miljö- och Energidepartementet