Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:26:16

Omdirigering i Sverige under 2022 Ei R2024:06

Rapporten innehåller en sammanfattning av elnätsföretagens användning av omdirigering i Sverige under 2022. Rapporten ska tas fram av Energimarknadsinspektionen (Ei) i enlighet med artikel 13.4 i elmarknadsförordningen (2019/943). Fem distributionsnätsföretag i Sverige samt Affärsverket svenska kraftnät, som är systemansvarig för överföringssystem i Sverige, har uppgett att de under 2022 har använt sig av sådan omdirigering som ska redovisas till Ei i enlighet med artikel 13.