Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:24:45

Marknadsövervakning Ei PM2024:03

Denna promemoria har tagits fram av Energimarknadsinspektionen (Ei) för att informera om vårt arbete utifrån Ei:s uppdrag att övervaka handeln på grossistmarknaderna för energi under 2023. Vi beskriver de bestämmelser som ligger till grund för marknadsövervakningen samt hur året såg ut utifrån ett marknadsövervakningsperspektiv. Promemorian innehåller utöver detta viss statistik över Ei:s ärenden samt övergripande information om den marknadsövervakning som skett på EU-nivå.