Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Ei:s konsumentforum som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Skicka e-post till registrator@ei.se eller ring oss på telefonnnummer 016-16 27 07.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Alt-texter saknas på vissa bilder.
 • I formulärfältet för att lägga till en fråga kan man inte tabba till bifogad fil eller bild.
 • På huvudsidan står "Konsumentkontakt" som sidtitel istället för "Konsumentforum".
 • Vid felinmatning i typbestämda formulärfält ges ingen förklaring på vad som är fel.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Alt-texter saknas på vissa bilder.
 • Vissa element kan skymma text vid 200 procent zoom.
 • Kontrastproblem kan upplevas på några få element på webbplatsen.
 • I formulärfältet för att lägga till en fråga kan man inte tabba till bifogad fil eller bild.
 • På huvudsidan står "Konsumentkontakt" som sidtitel istället för "Konsumentforum".
 • Vid felinmatning i typbestämda formulärfält ges ingen förklaring på vad som är fel.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Kontrastproblem kan upplevas på några få element på webbplatsen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vid felinmatning i typbestämda formulärfält ges ingen förklaring på vad som är fel.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Konsumentforum.

Senaste bedömningen gjordes den 28 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 augusti 2020.