Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från elpriskollen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Skicka e-post till registrator@ei.se eller ring oss på telefonnnummer 016-16 27 07.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det saknas ibland beskrivningar av innehåll som inte är text.
 • Saknas enstaka aria-label, dock inom element som ändå har en fritextbeskrivning.
 • Ibland kan läsordningen upplevas otillfredsställande om man använder skärmläsare.
 • Man kan stundtals uppleva ologisk ordning på visst innehåll.
 • Visst innehåll går inte att hoppa över.
 • Webbplatsen kan ibland sakna beskrivande sidtitlar.
 • Vissa brister i sidhuvudets tabb-ordning.
 • Vissa brister på i-ikon under avtal där vi kan presentera innehållet bättre.
 • Finns bara ett navigationssätt i menyer.
 • Vissa etiketter saknas på knappar och länkar.
 • Var man är vid tangentbordsnavigation kan upplevas otydlig på flera ställen.
 • Vissa valideringsfel på huvudsida men inget av allvarligare karaktär.
 • De få statusmeddelanden som finns dyker upp i aktuellt fält och kan störa fokus.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det saknas ibland beskrivningar av innehåll som inte är text.
 • Man kan uppleva problem med sämre kontraster på vissa delar av webbplatsen.
 • I vissa valalternativ i sök syns inte innehållet tillfredsställande.
 • Man kan stundtals uppleva ologisk ordning på visst innehåll.
 • Visst innehåll går inte att hoppa över.
 • Webbplatsen kan ibland sakna beskrivande sidtitlar.
 • Vissa brister i sidhuvudets tabb-ordning.
 • Vissa brister på i-ikon under avtal där vi kan presentera innehållet bättre.
 • Finns bara ett navigationssätt i menyer.
 • Vissa etiketter saknas på knappar och länkar.
 • Var man är vid tangentbordsnavigation kan upplevas otydlig på flera ställen.
 • De få statusmeddelanden som finns dyker upp i aktuellt fält och kan störa fokus.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Man kan uppleva problem med sämre kontraster på vissa delar av webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Sessionen mot sidan kan brytas efter en längre stunds inaktivitet.
 • Visst innehåll går inte att hoppa över.
 • Webbplatsen kan ibland sakna beskrivande sidtitlar.
 • Vissa brister i sidhuvudets tabb-ordning.
 • Vissa brister på i-ikon (förklarande informationstext) under avtal där bör vi presentera innehållet bättre.
 • Finns bara ett navigationssätt i menyer.
 • Vissa etiketter saknas på knappar och länkar.
 • Var man är vid tangentbordsnavigation kan upplevas otydlig på flera ställen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • I vissa valalternativ i sök syns inte innehållet tillfredsställande.
 • Sessionen mot sidan kan brytas efter en längre stunds inaktivitet.
 • Visst innehåll går inte att hoppa över.
 • Webbplatsen kan ibland sakna beskrivande sidtitlar.
 • Vissa brister i sidhuvudets tabb-ordning.
 • Vissa brister på i-ikon (förklarande informationstexter) under avtal där bör vi presentera innehållet bättre.
 • Finns bara ett navigationssätt i menyer.
 • Vissa etiketter saknas på knappar och länkar.
 • Var man är vid tangentbordsnavigation kan upplevas otydlig på flera ställen.
 • Förtydligande på vissa fält i formulär kan göras.
 • De få statusmeddelanden som finns dyker upp i aktuellt fält och kan störa fokus.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av elpriskollen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 14 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 augusti 2020.