Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från e-tjänsten ELIN som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Skicka e-post till registrator@ei.se eller ring oss på telefonnnummer 016-16 27 07.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • I vissa listor används inte HTML-listor vilket kan göra det svårare för verktyg att tolka.
 • Det finns endast ett sätt att navigera på sidan.
 • Specificerar inte vilket format på inmatade uppgifter som fältet kräver. Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska. Ledtexter är inte heller helt tydliga.
 • Vissa valideringsfel som kan göra det svårare för skärmläsare att förmedla innehåll.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Låg kontrast mellan text och bakgrund kan förekomma på vissa ställen.
 • Visst innehåll kan skymmas vid full zoom.
 • Skärmläsare kan få problem att läsa knappar då de är i form av en bild och inte text.
 • Vissa rubriker skapar sidledes scrollning.
 • Vissa komponenter kan upplevas ha låg kontrast.
 • Viss information kan skymmas vid ökad avstånd mellan text.
 • Det finns endast ett sätt att navigera på sidan.
 • Visuell indikering vid tangentbordsnavigation kan förbättras.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Låg kontrast mellan text och bakgrund kan förekomma på vissa ställen.
 • Vissa komponenter kan upplevas ha låg kontrast.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns endast ett sätt att navigera på sidan.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Viss information kan skymmas vid ökad avstånd mellan text.
 • Det finns endast ett sätt att navigera på sidan.
 • Visuell indikering vid tangentbordsnavigation kan förbättras.
 • Specificerar inte vilket format på inmatade uppgifter som fältet kräver. Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska. Ledtexter är inte heller helt tydliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ELIN.

Senaste bedömningen gjordes den 14 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 augusti 2020.