Det meddelade eSett* och de tre systemansvarig i Sverige, Norge och Finland (Svenska kraftnät, Statnett och Fingrid), den 6 juni.

På Svenska kraftnäts webbplats går att läsa att förseningen beror på att den valda leverantören av det nya systemstödet för balansavräkning har meddelat att de inte kommer att kunna leverera ett fullt fungerande system i enlighet med de uppsatta prestanda- och funktionskraven. Krav som är kritiska för genomförandet av en korrekt balansavräkning.

Efter ytterligare tester och utvärderingar under sommaren 2016 kommer ett specifikt datum för införandet att publiceras.

Föreskrifter skjuts fram

Att införandet av nordisk balansavräkning skjuts fram innebär också att Energimarknadsinspektionens (Ei:s) nya föreskrifter som rör bestämmelserna om balansavräkning kommer att träda i kraft senare än beräknat. De nya föreskrifterna (som kommer att ersätta EIFS 2011:3) träder i kraft i samband med att nordisk balansavräkning införs.

Bakgrund nordisk balansavräkning

Den 1 januari 2016 trädde ändringar i ellagen ikraft som möjliggör en gemensam nordisk balansavräkning, NBS (Nordic Balance Settlement). NBS-modellen har utarbetats under en längre tid av de tre systemansvarig i Sverige, Norge och Finland, det vill säga Svenska kraftnät, Statnett och Fingrid. Lagstiftningen innebär att Svenska kraftnät ska ha möjlighet att uppdra åt en annan aktör att utföra balansavräkningen och att reglerna om balansansvar även ska gälla för inmatning av el i inmatningspunkter. Inom ramen för arbetet med NBS har de systemansvariga etablerat det gemensamt ägda bolaget eSett Oy, som kommer att överta den operativa delen av balansavräkningen från respektive systemansvarig, när en gemensam nordisk balansavräkning har införts.

Fotnot: *Inom ramen för arbetet med nordisk balansavräkning har de systemansvariga etablerat det gemensamt ägda bolaget eSett Oy, som kommer att överta den operativa delen av balansavräkningen från respektive systemansvarig, när en gemensam nordisk balansavräkning har införts.

Tidplanen för införandet av gemensam nordisk balansavräkning skjuts fram

by , https://ei.se, 2016-06-07 13:54:17

Implementeringen av den gemensamma nordiska balansavräkningen (NBS) skjuts fram. Nytt införandedatum beräknas till första kvartalet 2017 istället för oktober 2016, som sagts tidigare.

Det meddelade eSett* och de tre systemansvarig i Sverige, Norge och Finland (Svenska kraftnät, Statnett och Fingrid), den 6 juni.

På Svenska kraftnäts webbplats går att läsa att förseningen beror på att den valda leverantören av det nya systemstödet för balansavräkning har meddelat att de inte kommer att kunna leverera ett fullt fungerande system i enlighet med de uppsatta prestanda- och funktionskraven. Krav som är kritiska för genomförandet av en korrekt balansavräkning.

Efter ytterligare tester och utvärderingar under sommaren 2016 kommer ett specifikt datum för införandet att publiceras.

Föreskrifter skjuts fram

Att införandet av nordisk balansavräkning skjuts fram innebär också att Energimarknadsinspektionens (Ei:s) nya föreskrifter som rör bestämmelserna om balansavräkning kommer att träda i kraft senare än beräknat. De nya föreskrifterna (som kommer att ersätta EIFS 2011:3) träder i kraft i samband med att nordisk balansavräkning införs.

Bakgrund nordisk balansavräkning

Den 1 januari 2016 trädde ändringar i ellagen ikraft som möjliggör en gemensam nordisk balansavräkning, NBS (Nordic Balance Settlement). NBS-modellen har utarbetats under en längre tid av de tre systemansvarig i Sverige, Norge och Finland, det vill säga Svenska kraftnät, Statnett och Fingrid. Lagstiftningen innebär att Svenska kraftnät ska ha möjlighet att uppdra åt en annan aktör att utföra balansavräkningen och att reglerna om balansansvar även ska gälla för inmatning av el i inmatningspunkter. Inom ramen för arbetet med NBS har de systemansvariga etablerat det gemensamt ägda bolaget eSett Oy, som kommer att överta den operativa delen av balansavräkningen från respektive systemansvarig, när en gemensam nordisk balansavräkning har införts.

Fotnot: *Inom ramen för arbetet med nordisk balansavräkning har de systemansvariga etablerat det gemensamt ägda bolaget eSett Oy, som kommer att överta den operativa delen av balansavräkningen från respektive systemansvarig, när en gemensam nordisk balansavräkning har införts.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.