På elnätsdagarna berättade Anne Vadasz Nilsson om Ei:s arbete med elnätsreglering och intäktsramar och på HUB2016 i Västerås gav hon en nulägesbild av vad som händer på energimarknaderna i Sverige och på EU-nivå. Hon berättade även om några av de regeringsuppdrag som Ei arbetar med just nu.

Fler talare från Ei

På elnätsdagarna 22-23 november medverkare flera talare från Ei.

Daniel Norstedt, projektledare för Ei:s regeringsuppdrag om tjänstehubb berättade om det pågående uppdraget, Kristina Östman, analytiker pratade om efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet och Caroline Törnqvist, avdelningschef för marknadsövervakning och internationella frågor belyste elnätsrollen ur ett internationellt perspektiv.

Presentationer från elnätsdagarna:

Presentation från HUB2016:

Ei har medverkat som talare - ta del av presentationerna

by , https://ei.se, 2016-12-03 16:43:18

Förra veckan medverkade Energimarknadsinspektionens (Ei:s) generaldirektör Anne Vadasz Nilsson som talare på HUB2016 i Västerås. Tillsammans med ytterligare tre talare från Ei medverkade hon även på elnätsdagarna i Stockholm. Samtliga presentationer finns att ta del av här.

På elnätsdagarna berättade Anne Vadasz Nilsson om Ei:s arbete med elnätsreglering och intäktsramar och på HUB2016 i Västerås gav hon en nulägesbild av vad som händer på energimarknaderna i Sverige och på EU-nivå. Hon berättade även om några av de regeringsuppdrag som Ei arbetar med just nu.

Fler talare från Ei

På elnätsdagarna 22-23 november medverkare flera talare från Ei.

Daniel Norstedt, projektledare för Ei:s regeringsuppdrag om tjänstehubb berättade om det pågående uppdraget, Kristina Östman, analytiker pratade om efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet och Caroline Törnqvist, avdelningschef för marknadsövervakning och internationella frågor belyste elnätsrollen ur ett internationellt perspektiv.

Presentationer från elnätsdagarna:

Presentation från HUB2016:

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.