Regeringsuppdraget Utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden ska enligt uppdragsbeskrivningen rapporteras till regeringen senast den 1 februari 2017. Men på grund av uppdragets komplexitet har Ei nu begärt förlängd utredningstid till den 15 juni 2017.

– Uppdraget innehåller många komplicerade frågor som vi ser behöver utredas ytterligare innan vi lämnar ett förslag till regeringen, därför har vi nu skickat in en begäran till departementet om att inrapporteringsdatumet flyttas fram ett antal månader, säger Daniel Norstedt, projektledare för regeringsuppdraget.

Ei återkommer med information på ei.se när begäran har behandlats av regeringen.

Ei vill ha mer tid till regeringsuppdraget om tjänstehubb

by , https://ei.se, 2016-12-03 16:41:38

Energimarknadsinspektionen (Ei) har skickat in en begäran till Miljö- och energidepartementet om förlängd utredningstid för regeringsuppdraget som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb.

Regeringsuppdraget Utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden ska enligt uppdragsbeskrivningen rapporteras till regeringen senast den 1 februari 2017. Men på grund av uppdragets komplexitet har Ei nu begärt förlängd utredningstid till den 15 juni 2017.

– Uppdraget innehåller många komplicerade frågor som vi ser behöver utredas ytterligare innan vi lämnar ett förslag till regeringen, därför har vi nu skickat in en begäran till departementet om att inrapporteringsdatumet flyttas fram ett antal månader, säger Daniel Norstedt, projektledare för regeringsuppdraget.

Ei återkommer med information på ei.se när begäran har behandlats av regeringen.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.