– Prövningen av el- och gasnätsföretagens intäktsramar är ekonomiskt komplicerad och avser mycket stora värden. Det är därför viktigt att domstolen har tillgång till objektiv expertis vid sin prövning, säger Hanna Abrahamsson, chefsjurist på Ei.  

Vill ha objektiva experter

Ei:s beslut om intäktsramar för el- och gasnätsföretag överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Idag pågår mål i Kammarrätten i Jönköping angående gasnätsföretagens intäktsramar för 2015-2018 och mål i Förvaltningsrätten i Linköping angående elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019. I målen har Ei begärt att domstolen ska utse ekonomiska experter. I målen om gasnätsföretagens intäktsramar avslogs dock Ei:s begäran med hänvisning till att parterna har åberopat utlåtanden från olika experter.

– Vi tycker att det är orimligt att domstolens avgörande i frågor av så stor betydelse i stor utsträckning grundar sig på de experter som parterna har anlitat. Domstolen bör istället ha egna objektiva ekonomiska experter. Så fungerar det vid prövningen av liknande frågor inom exempelvis Post- och telestyrelsens (PTS) område, säger Hanna Abrahamsson.

Två instanser räcker

Idag kan Ei:s beslut överklagas ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. För att effektivisera processen föreslår Ei istället att kammarrätten ska vara sista instans för den här typen av mål. Även där enligt samma ordning som gäller inom PTS område.

Förslagen har skickats in i form av en skrivelse till Miljö- och energidepartementet.

Domstolen bör ha ekonomiska experter vid prövning av intäktsramar

by , https://ei.se, 2016-04-22 10:02:40

Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår att ekonomiska experter ska ingå i domstolen i mål som handlar om intäktsramar för el och gas och att högsta instans för överklagande ska vara kammarrätten. Förslagen har skickats i form av en skrivelse till Miljö- och energidepartementet.

– Prövningen av el- och gasnätsföretagens intäktsramar är ekonomiskt komplicerad och avser mycket stora värden. Det är därför viktigt att domstolen har tillgång till objektiv expertis vid sin prövning, säger Hanna Abrahamsson, chefsjurist på Ei.  

Vill ha objektiva experter

Ei:s beslut om intäktsramar för el- och gasnätsföretag överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Idag pågår mål i Kammarrätten i Jönköping angående gasnätsföretagens intäktsramar för 2015-2018 och mål i Förvaltningsrätten i Linköping angående elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019. I målen har Ei begärt att domstolen ska utse ekonomiska experter. I målen om gasnätsföretagens intäktsramar avslogs dock Ei:s begäran med hänvisning till att parterna har åberopat utlåtanden från olika experter.

– Vi tycker att det är orimligt att domstolens avgörande i frågor av så stor betydelse i stor utsträckning grundar sig på de experter som parterna har anlitat. Domstolen bör istället ha egna objektiva ekonomiska experter. Så fungerar det vid prövningen av liknande frågor inom exempelvis Post- och telestyrelsens (PTS) område, säger Hanna Abrahamsson.

Två instanser räcker

Idag kan Ei:s beslut överklagas ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. För att effektivisera processen föreslår Ei istället att kammarrätten ska vara sista instans för den här typen av mål. Även där enligt samma ordning som gäller inom PTS område.

Förslagen har skickats in i form av en skrivelse till Miljö- och energidepartementet.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.