Nyhetsarkiv 2016

 • Stockholms Elbolag gav inte kunderna rätt information

  Skapad: Granskad:

  Kunder som tecknat elavtal med Stockholms Elbolag har inte fått den information de enligt lag har rätt till. Energimarknadsinspektionens granskning visar att företaget inte informerat om uppsägningstid, bindningstid, hur priset räknas ut eller vad som händer när avtalet löper ut. Stockholms Elbolag har till i början av 2017 på sig att åtgärda bristerna.

 • Flexibel elanvändning – viktigt för väl fungerande elmarknader

  Skapad: Granskad:

  I rapporten "Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet" finns ett kraftfullt åtgärdspaket för att riva ner de hinder som finns på elmarknaden idag. En flexibel elanvändning kommer att vara en del av lösningen på de utmaningar som finns med en ökad andel förnybar elproduktion.

 • 180 beslut om elnätsföretagens slutliga intäktsramar 2012-2015

  Skapad: Granskad:

  Nu är avstämningen av elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2012-2015 klar. Avstämningen innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) har tittat på det verkliga utfallet för perioden och därefter fattat beslut om slutliga intäktsramar för cirka 180 elnätsföretag.

 • Elavbrott 2015 – nu är rapporten om leveranssäkerhet klar

  Skapad: Granskad:

  Nu har Energimarknadsinspektionens (Ei:s) årliga rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät publicerats. Rapporten, som bygger på statistik för 2015, visar att en elnätskund i genomsnitt drabbades av 1,2 avbrott under 2015 och att den totala tiden som en kund saknade el i snitt var 118 minuter.

 • Principer för bättre elöverföring mellan länder

  Skapad: Granskad:

  I mitten av november tog ACER* fram en rekommendation med ett antal principer för vad som bör gälla för överföring av el mellan EU:s medlemsländer. Principerna ska bidra till att överföringskapaciteten mellan länderna ökar och att det därmed blir enklare att handla med el över nationsgränserna.

 • Ei föreslår lagändringar med anledning av nya EU-regler

  Skapad: Granskad:

  Den 14 december lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) in rapporten Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el – översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterande nationell lagstiftning till Miljö- och energidepartementet. I rapporten föreslår Ei ett antal lagändringar som bland annat berör ansvarsfördelningen mellan Ei och Svenska kraftnät.

 • Nya domar ger elnätsföretagen högre avkastning

  Skapad: Granskad:

  Hösten 2015 tog Ei beslut om intäktsramar för 2016-2019, det vill säga hur hög avgift elnätsföretagen får ta ut av sina kunder. Av cirka 180 elnätsföretag överklagade 81 företag. Nu har förvaltningsrätten meddelat dom. Domarna innebär att elnätsföretagen får 28 procent högre avkastning jämfört med Energimarknadsinspektionens (Ei:s) beslut.