EU-bestämmelserna om nätanslutning av generatorer trädde i kraft 2016 och tillämpas i sin helhet från våren 2019.

Ei förbereder nu en tillsyn för att se att elnätsföretagen följer de krav som anges i förordningen och i Ei:s föreskrifter.

– Vi får en del frågor om RfG och genom tillsynen kan vi också se om det finns ett behov av att förtydliga informationen om regelverket och hur det ska tillämpas, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Som ett första steg kommer ett mindre antal elnätsföretag att få svara på frågor om hur de hanterar anslutning av produktionsanläggningar till elnätet enligt reglerna i EU-förordningen RfG. Tillsynen kan under året komma att utökas med ytterligare företag.

Resultatet av tillsynen redovisas på ei.se när den är klar, troligtvis i slutet av året.

Prioriterat regelverk

Det är Ei som har tillsynsansvar över EU-förordningen RfG. I årets regleringsbrev från Infrastrukturdepartementet finns också en skrivelse om att Ei ska redovisa hur myndigheten har arbetat och vilka insatser som planeras för att säkerställa att kraven i RfG efterlevs.

Mer information

Mer information om EU-förordningen RfG finns att läsa på ei.se.

Ei granskar att elnätsföretag följer EU-lagstiftning om anslutning av generatorer

by , https://ei.se, 2021-02-22 11:01:03

Inom kort inleder Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretag följer kraven i EU-förordningen om nätanslutning av generatorer (RfG).

EU-bestämmelserna om nätanslutning av generatorer trädde i kraft 2016 och tillämpas i sin helhet från våren 2019.

Ei förbereder nu en tillsyn för att se att elnätsföretagen följer de krav som anges i förordningen och i Ei:s föreskrifter.

– Vi får en del frågor om RfG och genom tillsynen kan vi också se om det finns ett behov av att förtydliga informationen om regelverket och hur det ska tillämpas, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Som ett första steg kommer ett mindre antal elnätsföretag att få svara på frågor om hur de hanterar anslutning av produktionsanläggningar till elnätet enligt reglerna i EU-förordningen RfG. Tillsynen kan under året komma att utökas med ytterligare företag.

Resultatet av tillsynen redovisas på ei.se när den är klar, troligtvis i slutet av året.

Prioriterat regelverk

Det är Ei som har tillsynsansvar över EU-förordningen RfG. I årets regleringsbrev från Infrastrukturdepartementet finns också en skrivelse om att Ei ska redovisa hur myndigheten har arbetat och vilka insatser som planeras för att säkerställa att kraven i RfG efterlevs.

Mer information

Mer information om EU-förordningen RfG finns att läsa på ei.se.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.