Är du aktör på grossistenergimarknaden för el och expert på REMIT-förordningen? Då kan du ansöka om att vara med i ACER:s expertgrupp för REMIT-frågor.

Gruppen träffas normalt två gånger per år och arbetet innebär att bistå ACER med råd relaterat till REMIT-förordningen.

Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2020.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Vill du delta i ACER:s expertgrupp för REMIT-frågor?

by , https://ei.se, 2020-10-13 13:02:05

ACER* söker nu deltagare till sin expertgrupp för REMIT-frågor. Sista ansökningsdag är den 28 oktober.

Är du aktör på grossistenergimarknaden för el och expert på REMIT-förordningen? Då kan du ansöka om att vara med i ACER:s expertgrupp för REMIT-frågor.

Gruppen träffas normalt två gånger per år och arbetet innebär att bistå ACER med råd relaterat till REMIT-förordningen.

Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2020.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.