Sista anmälningsdag är den 12 januari. Välkommen med din anmälan!

Utbildning om inrapporteringen efter tillsynsperioden 2016-2019 - än finns det platser kvar

by , https://ei.se, 2020-01-08 11:31:03

I slutet av januari arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) en utbildning som främst vänder sig till elnätsföretag och särskilt till dig som är ansvarig för att rapportera in de uppgifter som behövs för att Ei ska kunna fastställa slutliga intäktsramar för tillsynsperioden 2016-2019. Det finns två datum att välja mellan och än finns det platser kvar.

Sista anmälningsdag är den 12 januari. Välkommen med din anmälan!

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.