Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända, dela med sig av och utveckla för att skapa nytta för fler. 

 Vi uppmuntrar till vidareutnyttjande och bearbetning av våra data. Vi hoppas att Ei:s öppna data kan komma till användning inom allt från forskning till nya digitala tjänster, säger Marit Widman, analytiker på Ei. 

Ei kommer publicera fler datamängder, mer rådata och fler API:er. API (Application Programming Interface) är som en brygga för att överföra data mellan olika system.

 Vi kommer fortsätta arbetet med att tillgängliggöra våra data på den nationella portalen och göra det som API:er i möjligaste mån, berättar Marit Widman.

Frågor och önskemål

Kontakta oss om du har frågor, vill veta mer eller önskar någon särskild data. Besök gärna även Ei:s statistikportal. Här finns de datamängder som publicerats som statistik i excelformat. 

Nu finns Ei på den nationella portalen för öppna data

by , https://ei.se, 2020-01-14 15:36:49

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar aktivt med öppna data för att främja transparens och innovation. Och som ett led i detta finns nu Ei:s data över elavbrott, elnätsavgifter, elhandelspriser och elhandelsavtal på den nationella portalen för öppna data.

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända, dela med sig av och utveckla för att skapa nytta för fler. 

 Vi uppmuntrar till vidareutnyttjande och bearbetning av våra data. Vi hoppas att Ei:s öppna data kan komma till användning inom allt från forskning till nya digitala tjänster, säger Marit Widman, analytiker på Ei. 

Ei kommer publicera fler datamängder, mer rådata och fler API:er. API (Application Programming Interface) är som en brygga för att överföra data mellan olika system.

 Vi kommer fortsätta arbetet med att tillgängliggöra våra data på den nationella portalen och göra det som API:er i möjligaste mån, berättar Marit Widman.

Frågor och önskemål

Kontakta oss om du har frågor, vill veta mer eller önskar någon särskild data. Besök gärna även Ei:s statistikportal. Här finns de datamängder som publicerats som statistik i excelformat. 

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.