Enligt artikel 23 (3) och 23 (6) i elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 ska ACER besluta om metoder för resurstillräcklighet i EU. Dessa metoder är viktiga för att säkerställa och förbättra säkerheten för Europas elförsörjning.

Den 2 oktober 2020 beslutade ACER om två metoder som beskriver hur man ska bedöma om EU som helhet har tillräckliga tillgång på el för att tillgodose framtida behov.

Metoderna som ACER beslutat om är European resource adequacy assessment (ERAA) och Cost of new entry, Value of Lost Load, Reliability standard (CONE, VOLL, RS).

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Beslut om metoder för bedömning av resurstillräcklighet

by , https://ei.se, 2020-10-13 09:55:07

ACER* har beslutat om två metoder för att bedöma om EU som helhet har tillräckliga resurser av el för att möta framtida behov.

Enligt artikel 23 (3) och 23 (6) i elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 ska ACER besluta om metoder för resurstillräcklighet i EU. Dessa metoder är viktiga för att säkerställa och förbättra säkerheten för Europas elförsörjning.

Den 2 oktober 2020 beslutade ACER om två metoder som beskriver hur man ska bedöma om EU som helhet har tillräckliga tillgång på el för att tillgodose framtida behov.

Metoderna som ACER beslutat om är European resource adequacy assessment (ERAA) och Cost of new entry, Value of Lost Load, Reliability standard (CONE, VOLL, RS).

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.