De sex myndigheter som har nominerats är förutom Energimarknadsinspektionen även CSN (Centrala studiestödsnämnden), Ekonomistyrningsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Värmland och Upphandlingsmyndigheten.

Sveriges modernaste myndighet arrangeras som ett samarbete mellan SACO- S, PWC, ST och Statskontoret. Utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet instiftades 2009 och delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan.

Myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • Kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet
  • Engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • Förnyelse och innovation
  • Hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling

Utmärkelsen kommer att delas ut av civilminister Ardalan Shekarabi i november.

Ei nominerad till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet

by , https://ei.se, 2019-04-15 12:46:03

Energimarknadsinspektionen (Ei) har valts ut som en av sex myndigheter som går vidare för ytterligare bedömning när Sveriges modernaste myndighet ska koras.

De sex myndigheter som har nominerats är förutom Energimarknadsinspektionen även CSN (Centrala studiestödsnämnden), Ekonomistyrningsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Värmland och Upphandlingsmyndigheten.

Sveriges modernaste myndighet arrangeras som ett samarbete mellan SACO- S, PWC, ST och Statskontoret. Utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet instiftades 2009 och delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan.

Myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • Kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet
  • Engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • Förnyelse och innovation
  • Hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling

Utmärkelsen kommer att delas ut av civilminister Ardalan Shekarabi i november.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.