Ändra, radera eller invända mot behandling av dina personuppgifter

Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som är personuppgiftsansvarig och som ska se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt och att du kan ta till vara din rätt.

Du kan kontakta oss om du vill

Här hittar du kontaktuppgifter till oss

Om du är missnöjd

Om du vill klaga på hur Ei har hanterat dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.