Det är enkelt att byta gashandlare

Så här gör du:

  1. Kontrollera först när ditt nuvarande avtal löper ut. Att bryta ett avtal i förtid kan kosta pengar.
  2. Jämför priser på Gaspriskollen som drivs av Konsumenternas Energimarknadsbyrå.
  3. Kontakta den gashandlare du vill byta till. När ni kommit överens om ett avtal sköter den nya handlaren och ditt nätföretag hela hanteringen av bytet.

Du kan inte byta nätföretag

För att få din gas överförd till dig ska du ha ett avtal med ditt lokala gasnätsföretag. Nätfö­retaget äger gasledningar och gasmätare och ser till att gasen du köpt överförs till dig. Vill du veta vilket nätföretag som verkar där du bor kan du fråga kommu­nen.

Eftersom det bara är handeln med gas som är konkurrensutsatt så kan du byta gashandlare, men inte nätföretag.

Gasnätsföretagens prissättning är reglerad och granskas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Syftet är att du som kund ska betala ett skäligt pris för nätföretagens tjänster.