• Om ditt fjärrvärmeföretag vill ändra avtalsvillkoren till din nackdel, så måste företaget informera dig senast två månader innan de nya villkoren börjar gälla. Om fjärrvärmeföretaget inte informerat dig om ändrade avtalsvillkor har de inte rätt att tillämpa de nya avtalsvillkoren.
  • Fjärrvärmeföretaget måste motivera varför en prishöjning är skälig.
  • Som kund har du rätt att begära förhandling om priset och den kapacitet du avtalat om. I samband med en sådan begäran har du rätt att få den information som du behöver för att kunna förhandla med företaget.
  • Om ni inte kommer överens, måste fjärrvärmeföretaget meddela dig muntligt eller skriftligt om att förhandlingen är avslutad, och om anledningen till varför ni inte nått en överenskommelse. 
  • Om du inte kommer överens med ditt fjärrvärmeföretag har du möjlighet att ansöka om medling hos fjärrvärmenämnden. Du har tre veckor på dig från den dag då förhandlingen avslutades. Ett fjärrvärmeföretag får inte tillämpa nya villkor förrän det gått tre veckor från det att en förhandling eller medling avslutats.
  • Du har möjlighet att säga upp ditt fjärrvärmeavtal utan kostnad. Normal uppsägningstid brukar vara tre månader.