Om du misstänker att företaget utnyttjar sin dominerande ställning och höjer priset omotiverat mycket, bör du kontakta fjärrvärmeföretaget som får redogöra för prissättningen.