Det här gäller vid avbrott

För att fjärrvärmeföretaget ska få stänga av fjärrvärme till din bostad eller lokal gäller vissa villkor. Kontakta din fjärrvärmeleverantör för att få reda på om du har rätt till ersättning i samband med fjärrvärmeavbrott.

Fjärrvärmeföretaget har också rätt att stänga av din fjärrvärme om du som är konsument försummat dina skyldigheter enligt avtalet, till exempel om du inte har betalat dina räkningar för fjärrvärme.