En välfungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets funktion och utveckling. En av Ei:s uppgifter är att granska att elnätsföretagens överföring av el håller en god kvalitet.

För att vi ska kunna granska leveranssäkerheten i de svenska elnäten måste elnätsföretagen årligen rapportera in uppgifter till Ei om hur många och hur långa elavbrott de har haft.

Här kan du som elkund eller elnätsföretag se hur utvecklingen av leveranssäkerheten har sett ut i de svenska elnäten över tid.