Det gör vi bland annat genom att sätta en övre gräns (intäktsram) för hur mycket ditt elnätsföretag får ta ut i sammanlagda avgifter av dig och andra kunder i det nät du tillhör. Ramen sätts i förväg och gäller för fyra år i taget.

Vår roll är också att se till att du har så få elavbrott som möjligt och att den som vill ansluta sig till elnätet får göra det till skäliga villkor.