Typ av inrapportering

Vem

Rapporteras

Förhandsreglering av nätavgifter – inför tillsynsperiod
Elnätsföretagen Senast 31 mars året innan respektive tillsynsperiod
Förhandsreglering av nätavgifter – efter tillsynsperiod Elnätsföretagen Senast 31 mars året efter respektive tillsynsperiod
Nätavgifter (tariffrapport)
Elnätsföretagen Senast 31 januari
Åtgärder enligt övervakningsplan

Elnätsföretagen

Naturgasföretagen

Senast 15 mars
Elavbrott Elnätsföretagen
Senast 31 mars
Elavbrott (så kallad snabbrapport)
Elnätsföretagen Senast 30 dagar efter omfattande och långvariga elavbrott
Årsrapport

Elnätsföretagen

Naturgasföretagen

Fjärrvärmeföretagen

Senast 31 juli
Drift- och Affärsförhållanden (DoA-rapport) Fjärrvärmeföretagen Senast 31 juli
Risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan (RSA och ÅP) Elnätsföretagen Senast 31 juli
Elavtal och leveransvillkor Elhandelsföretagen Senast kl. 24.00 samma dag som ändrade priser eller leveransvillkor
     

Vill du läsa mer klicka på länkarna ovan för respektive inrapportering.