Marknadsövervakning i Sverige och inom EU

EU-förordningen REMIT utgör ett ramverk för övervakning av energimarknaderna i Europa, och är till för att stärka integriteten och transparensen på energimarknaderna för el och gas.

Förordningen innebär förbud mot insiderhandel och marknadsmanipulation. Ei är ansvarig för att förordningen efterlevs i Sverige.

Ei har befogenheter att begära in uppgifter från marknadsaktörer - REMIT

Arbetet sker bland annat genom granskning av transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel. Ei har befogenheter att begära in uppgifter från marknadsaktörer och genomföra så kallade gryningsräder.