Ett gasnätsföretag måste ha tillstånd, så kallad koncession, för att bygga och driva gasledningar. Det är regeringen som beslutar om tillstånd efter att Ei granskat ansökan.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ansvarar för tillsyn över gasnätsföretagen och godkänner de metoder som företagen använder för att beräkna sina nätavgifter.

Naturgashandlarna köper gas för att sälja till slutkunder. Naturgashandlarna kan antingen köpa gas direkt från Danmark eller från övriga Europa. Marknaden är konkurrensutsatt och kunderna kan oavsett var de befinner sig i nätet välja den naturgashandlare som passar dem bäst.

Balansansvariga är aktörer som har ett avtal om balansansvar med transmissionsnätsföretaget. Balansansvariga ha ekonomiskt ansvar för att uttag av gas i deras uttagspunkter motsvaras av inmatningar. Det finns idag 5 balansansvariga i Sverige. De balansansvariga agerar också som naturgashandlare.