Inrapporteringen görs via vår e-tjänst NEON. Logga in genom att använda det användarnamn och lösenord som företaget har fått i ett separat brev från oss. Inloggningsuppgifterna garanterar att inte obehöriga kan rapportera in uppgifter i tjänsten.

Logga in

Bild e-tjänsten NEON

Logga in i e-tjänsten NEON -
Ei:s verktyg för naturgasföretag att rapportera in årsrapporter

Dokument till din hjälp

  • Handbok för redovisning av naturgasverksamhet - årsrapporter (pdf 1 MB)
  • Revisorintyg av gasverksamhet (doc 20 KB)
  • Användarhandledning e-tjänsten NEON (pdf 1 MB)