Ei:s beslut om intäktsram 2019-2022 efter omprövning

Ei:s ändring av tilläggsbeslut juni 2020

Ei tilläggsbeslut mars 2020

Ei:s beslut om intäktsram 2019-2022 efter återförvisning

Förvaltningsrättens dom maj 2019

Ei:s yttrande april 2019

Naturgasföretagets komplettering av överklagande december 2018

Naturgasföretagets överklagande september 2018

Ei:s beslut om intäktsram 2019-2022