Dokument för avstämning av intäktsramar tillsynsperiod 2015-2018

TitelDatumStatus
Handbok inrapportering avstämning naturgas 2015–2018 (pdf 771 KB) 2019-02-18 Publicerad
Excelmall för inrapportering vid avstämning naturgas 2015-2018 (xlsx 136 KB) 2019-02-18 Publicerad
Intyg om korrekta uppgifter (pdf 390 KB) 2019-02-18 Publicerad
Ansökan om att intäktsramen ska ökas (pdf 398 KB) 2019-02-18 Publicerad

Ei:s rapporter och angränsande dokument

TitelDatumStatus
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag - Ei R2014:11 (pdf 460 KB) April 2014 Beslutad

Föreskrifter

TitelDatumStatus
EIFS 2014:5 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek (pdf 77 KB) 2014-05-09 Beslutad
EIFS 2014:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag (pdf 39 KB) 2014-05-15 Beslutad

Förordningar

TitelDatumStatus
Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet 2014-01-23 Beslutad

Lagar

TitelDatumStatus
Naturgaslag (2005:403) Väsentliga delar för förhandsregleringen trädde i kraft 2013-06-01 Beslutad

Övriga dokument

TitelDatumStatus
Handbok redovisning intäktsram naturgas (pdf 671 KB) 2014-06-13 ver 1.1
Inrapportering samt förslag till intäktsram naturgas (xlsx 161 KB) 2014-05-27 Publicerad
Intyg och förslag till intäktsram (pdf 532 KB) 2014-05-15 Publicerad
Index för naturgasföretag 1963-2019 (pdf 66 KB) 2020-03-23 Publicerad