I nedanstående tabell finns länkar till de enskilda sidorna för varje redovisningsenhet. Ei har fattat avstämningsbeslut för de redovisningsenheter som är markerade med Ja i kolumnen "Fastställd slutlig intäktsram".

Klicka på respektive ReID för att komma till sidan för den redovisningsenheten.

Företag

ReID

Fastställd slutlig intäktsram

Överklagat 

Weum Gas AB (f.d. E.ON Gas Sverige AB) REN00598 Ja  
Göteborgs Energi Gasnät AB REN00606 Ja  
Kraftringen Nät AB REN00887 Ja  
Gasnätet Stockholm AB (distribution) REN00954 Ja  
Gasnätet Stockholm AB (förgasning) REN00955 Ja  
Swedegas AB (lagring) REN00868 Ja  
Swedegas AB (transmission) REN00898 Ja  
Varberg Energi AB REN00329 Ja  
Öresundskraft AB REN00859 Ja