Bild Här nedan kan du läsa mer om EU-förordning CMP

CMP innehåller regler som bland annat säkerställer att kapacitet som en aktör bokat, men inte använt, kan användas av en annan aktör. Reglerna i CMP är särskilt viktiga i länder vars överföringssystem redan är fullt utnyttjat och det finns risk för kapacitetsbrist.

Det här pågår i genomförandet

Både CAM (mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas) och CMP handlar om regler i sammanlänkningspunkter. Eftersom sådana saknas i Sverige bedriver Ei inte tillsyn enligt förordningarna och genomför inte heller några åtgärder med anledninga av förordningarna. För de svenska aktörer som handlar med gas inom EU och transporterar gas från andra länder inom EU till Danmark, och ut från Danmark till Sverige, har reglerna i CAM och CMP betydelse. Ei bevakar därför tillämpningen genom deltagandet i ACER:s arbetsgrupper.

*Engelska namnet är: Congestion Management Procedures (CMP)