Bild Här kan du läsa mer om EU-förordning IO

Förordningen IO ska främja och underlätta gashandel och överföring av gas inom EU genom harmoniserade regler för den operativa driften av gasnätet och informationsutbytet mellan transmissionsnätsföretagen.

Det här pågår i genomförandet

Reglerna i IO ska genomföras av Swedegas. Ei har tillsyn över att bestämmelserna i förordningen följs.

*Engelska namnet är: Interoperability and Data Exchange Rules (IO)