Bild Här nedan kan du läsa mer om EU-förordning CAM

CAM ska bidra till en flexibel användning av befintliga överföringssystem så att gas kan transporteras från områden där priset är lägre till områden där priset är högre.

Det här pågår i genomförandet

Både CAM och CMP (tillträde till naturgasöverföringsnäten) handlar om regler i sammanlänkningspunkter. Eftersom sådana saknas i Sverige bedriver Ei inte tillsyn enligt förordningarna och genomför inte heller några åtgärder med anledninga av förordningarna. För de svenska aktörer som handlar med gas inom EU och transporterar gas från andra länder inom EU till Danmark, och ut från Danmark till Sverige, har reglerna i CAM och CMP betydelse. Ei bevakar därför tillämpningen genom deltagandet i ACER:s arbetsgrupper.

* Engelska namnet är: Capacity Allocation Mechanism (CAM)