DIARIENUMMER

STATUS

BESLUT

 ÄRENDE

ÄRENDEMENING

AVSÄNDARE/
MOTTAGARE 

2014-102284  Avslutad Rapport om interimistiska åtgarder för den kortfristiga grossistmarknaden for gas (pdf 496 KB) Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställande av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas Rapport om interimistiska åtgärder för den kortfristiga grossistmarknaden för gas Swedegas AB