Bild Här kan du läsa mer om EU-förordning BAL

BAL ska förbättra gasmarknadens funktion genom gemensamma regler för balanshållning. BAL innehåller även regler som rör driften av naturgasnäten. Sverige har tidigare varit undantagna BAL. Skälet till detta är att den svenska gasmarknaden saknat tillräcklig likviditet.

Under våren 2019 integreras Sverige och Danmark till en gemensam balanseringszon. Ei godkände villkoren för Swedegas nya balansansvarsavtal i mars 2019. Genom beslutet kommer de svenska balansansvariga att få tillgång till balanseringzonen som består av det västsvenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet.

Därmed finns förutsättningar för att en kortfristiga likvid grossistmarknad för gas utvecklas och de interimistiska åtgärderna som tillämpats de senaste åren kan avslutas. Sverige kommer därefter att uppfylla kriterierna i BAL

Avslutade ärenden

*Engelskt namn är: Balancing for gas (BAL)