Bild Här kan du läsa mer om EU-förordning BAL

BAL ska förbättra gasmarknadens funktion genom gemensamma regler för balanshållning. BAL innehåller även regler som rör driften av naturgasnäten.

Det här pågår i genomförandet

BAL tar hänsyn till nationella skillnader och tillåter att vissa regler införs senare. Ei har godkänt att Swedegas får fortsätta med den balanseringstjänst som används i dag fram till 2019. Skälet till detta är att den svenska gasmarknaden saknar tillräcklig likviditet. En gemensam balanseringszon med Danmark är under utveckling och ska enligt plan vara i drift våren 2019. När denna införs är likviditeten tillräcklig och Sverige kommer uppfylla reglerna i BAL.

Avslutade ärenden

*Engelskt namn är: Balancing for gas (BAL)