Inrapporteringen görs via vår e-tjänst NEON. Logga in genom att använda det användarnamn och lösenord som företaget har fått i ett separat brev från oss. Inloggningsuppgifterna garanterar att inte obehöriga kan rapportera in uppgifter i tjänsten.

Logga in

Bild e-tjänsten NEON fjärrvärmeföretagens inrapportering av årsrapporter till Ei.

Logga in i e-tjänsten NEON - Ei:s verktyg för fjärrvärmeföretag att rapportera in årsrapporter

 Dokument till din hjälp